ก.ค. 192012
 

ในปัจจุบันมีหลายสถานที่ปฎิบัติธรรม ที่มีการแนะนำการนั่งสมาธิ ปฎิบัติถือศีลในการช่วยแก้กรรม หรือบรรเทาลดกรรมต่างๆที่เราได้สร้างขึ้นมาให้บรรเทาลงได้มีมากมาย โดยขั้นตอนและวิธ๊แก้ไขการแก้กรรมก็มีอยู่หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับชนิดและวิบากกรรมของแต่ละท่านว่ามีมากน้่อยแค่ไหน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาจาร์ยหรือผู้เชี่ยวชาญในการแก้กรรมแต่ละที่ จะเป็นผู้แนะนำขั้นตอนการปฎิบัติ และค่อยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และช่วยดูแลให้ทุกท่าน

 Posted by at 10:39 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ดูไพ่ยิปซี